De Sims™ 3 Creëer een Wereld-tool - BETA
Creëer je eigen werelden voor De Sims 3

De macht om werelden te scheppen ligt in jouw handen!  Creëer unieke nieuwe werelden met behulp van de De Sims™ 3 Creëer een Wereld-tool - BETA en deel deze online met anderen.  Download deze tool nu gratis en kruip in de huid van het team van ontwikkelaars van De Sims 3, door dezelfde hulpmiddelen te gebruiken als het team heeft gebruikt om werelden en steden te bouwen voor De Sims 3.  Ontwerp en bouw volledige werelden voor je Sims, of gebruik de kant-en-klare terreinen van Sunset Valley of Riverview als basis voor je creaties. Laat je creativiteit de vrije loop en deel je creaties online via De Sims 3 Uitwisseling.

KENMERKEN

  • Ontwerp complete werelden voor je Sims en kies terreinpatronen en wegen voor het plaatsen van kavels, planten en accenten in de buurt, zoals watertorens en vuurtorens.
  • Begin met een leeg canvas, of bewerk het terrein dat al gevormd is als de basis voor Sunset Valley of Riverview.
  • Gevorderde ontwerpers kunnen echt helemaal los gaan met hun creaties en ontwerpen uit Photoshop en andere grafische programma's importeren.
  • Breid je landschap- en bouwmogelijkheden uit met De Sims 3 Creëer een Wereld-tool - BETA, het uitbreidingspakket De Sims 3 Wereldavonturen of voorwerpen uit De Sims 3 Store.
  • Deel je werelden via De Sims 3 Uitwisseling.

Lessen

EA EINDGEBRUIKERSLICENTIE VOOR HULPMIDDELEN EN MATERIALEN

Electronic Arts Inc., haar licentiehouders en aangesloten maatschappijen wereldwijd (gezamenlijk "EA") geven u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het downloaden en/of installeren en gebruiken van één versie van het softwarehulpmiddel ("Hulpmiddel") en/of materiaal ("Materiaal") (samen "Hulpmiddelen & Materialen"), alleen voor eigen niet-commercieel gebruik in verband met de producten van EA, volgens de voorwaarden hieronder.

 

EA bezit alle rechten, titels en belangen van de Hulmiddelen & Materialen. Je mag de handelsmerken of logo's van EA niet verwijderen of wijzigen, noch de opmerkingen over de handelsmerken en het copyright van EA welke zijn opgenomen in of bij de Hulmiddelen & Materialen of producten van EA. Je rechten op het gebruik van de Hulpmiddelen & Materialen is beperkt tot de hierboven gegeven Licentieverlening. Je mag de Hulpmiddelen & Materialen niet op een andere manier kopiëren, vertonen, distribueren, uitvoeren, publiceren, veranderen, bewerken of gebruiken.  Zonder beperking van de voorgaande zin is het niet toegestaan de inhoud van de Hulpmiddelen & Materialen te wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, in licentie te geven, over te dragen, distribueren, er afgeleide producten van te maken, het Hulpmiddel te verkopen of de Hulpmiddelen & Materialen te gebruiken voor welke commerciële doeleinden dan ook.  Zonder beperking van het voorgaande mogen de Hulpmiddelen & Materialen niet worden gebruikt voor het promoten van een ander product of bedrijf. Ook mogen de Hulpmiddelen & Materialen niet worden gebruikt op een site waarop een server-emulator wordt uitgevoerd of aanbevolen.

 

Materiaal dat met de Hulpmiddelen & Materialen is gemaakt, mag je in het niet-commerciële belang van de EA-fancommunity op je persoonlijke, niet-commerciële website opnemen, op voorwaarde dat dit volgens EA ten voordele van het product is, en je daarbij op de webpagina('s) waarop het desbetreffende materiaal zich bevindt ook de volgende kennisgeving op je site vermeldt:  "Deze site wordt niet onderschreven door en is niet gelieerd aan Electronic Arts of haar licentieverleners.  Handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.  Spelcontent en -materialen zijn bescherm onder het auteursrecht van Electronic Arts Inc. en haar licentiehouders.  Alle rechten voorbehouden."  Het is niet toegestaan te suggereren dat je site aan EA of haar licentieverleners is gelieerd noch door ons of onze licentieverleners wordt onderschreven of is goedgekeurd. Evenmin is het toegestaan te suggereren dat enige andere inhoud van je site door EA of haar licentieverleners wordt onderschreven of is goedgekeurd, of aan deze partijen is gelieerd.

 

DEZE HULPMIDDELEN & MATERIALEN WORDEN GELEVERD “ZOALS DEZE ZIJN”, ZONDER GARANTIES, UITDRUKKELIJK VERMELD OF GEÏMPLICEERD.  EA WIJST MET NAME ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, VERHANDELBAARHEID EN NIET-OVERTREDING VAN RECHTEN.

 

JE GEBRUIKT DEZE HULPMIDDELEN & MATERIALEN GEHEEL OP EIGEN RISICO.   EA GARANDEERT NIET DAT DEZE HULPMIDDELEN & MATERIALEN GEEN SCHADE AAN JE COMPUTERSYSTEEM, NETWERK, SOFTWARE OF ANDERE TECHNOLOGIE KAN AANBRENGEN.

 

EA BIEDT GEEN ONDERSTEUNING VOOR DEZE HULMIDDELEN & MATERIALEN.  BEL OF E-MAIL DE KLANTENSERVICE ALSJEBLIEFT NIET OVER DEZE HULPMIDDELEN & MATERIALEN, WANT EA KAN HIER GEEN VRAGEN OVER BEANTWOORDEN.

 

EA KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE SCHADE, WELKE VOORTKOMT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DEZE LICENTIE, ZELFS WANNEER EA GEWAARSCHUWD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

EA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE BESCHIKBAARHEID VAN DEZE HULPMIDDELEN & MATERIALEN OP TE HEFFEN, OF OM ZE AAN TE PASSEN, OP IEDER GEWENST MOMENT, ZONDER VERPLICHTINGEN AAN WIE DAN OOK.

 

Op verzoek van EA ga je ermee akkoord om EA te verdedigen tegen, vrij te waren van en te beschermen tegen alle aansprakelijkheid, claims en kosten, waaronder advocaatkosten, die voort zouden kunnen komen uit de schending van deze Licentie door jou en/of jouw gebruik of misbruik van de Hulpmiddelen & Materialen.

 

EA kan de Hulpmiddelen & Materialen beschikbaar stellen op haar locaties in de Verenigde Staten en/of Canada en/of de Europese Unie.  Jij bent volledig verantwoordelijk voor het kennen van en voldoen aan alle federale, landelijke en lokale wetten welke van toepassing kunnen zijn op je gebruik van de Hulpmiddelen & Materialen op je eigen locatie.  Door de Hulpmiddelen & Materialen te downloaden, garandeer je dat je niet woonachtig bent in enig land, of de Hulpmiddelen & Materialen exporteert naar enige persoon of plaats, welke onder een goederenembargo vallen van de Verenigde Staten en/of Canada en/of de Europese Unie.

 

EA mag deze Licentie op ieder gewenst moment intrekken of beëindigen, met of zonder reden, in alle discretie.  Na de beëindiging van de Licentie, moet je alle Hulpmiddelen & Materialen retourneren aan EA, of vernietigen.  Deze Licentie valt onder de wetten van het auteursrecht van de Verenigde Staten en Californië (zonder in acht name van wettelijke bepalingen die hiermee strijdig zijn) en dit is de volledige overeenkomst tussen EA en jou met betrekking tot de Hulpmiddelen & Materialen.

 

Klik op "Akkoord" als je bovenstaande voorwaarden accepteert, of klik op "Niet akkoord" om hier niet mee door te gaan. Als je niet akkoord gaat, mag je de Hulpmiddelen & Materialen niet gebruiken.
   Ik ga akkoord met de EA Online Algemene Voorwaarden.
Compatibel met De Sims 3-versie: 1.67
Downloaden
Compatibel met De Sims 3-versie: 1.69
Downloaden
Bevestig jouw versie van De Sims 3 door het versienummer linksonder van het De Sims 3 Opstarthulpprogramma te controleren